Softvér na podporu vzdialeného ovládania

  1.  Spustíte program UltraViewer
  2.  Pošlete ID a heslo zobrazené v spustenej aplikácií UltraViewer
  3.  Nastane prepojenie servisného oddelenie s Vaším zariadením
  4.  Nevykonávajte na zariadení žiadnu aktívnu činnosť
  5.  Servisný technik zrealizuje Vami požadované servisné úkony
  6.  Po ukončení servisných prác bude spojenie automaticky prerušené
  7.  Nedôjde k narušeniu bezpečnosti na vašom zariadení
  8.  Spojenie a činnosť prebieha pod Vašou plnou vizuálnou kontrolou
  9. Servisné práce sú vykonávane podľa platného cenníka spoločnosti