Vykonávame záručný a pozáručný servis a dodávky spotrebného materiálu na všetky typy strojov značky XEROX od najstarších typov po najnovšie. Vo svojej pôsobnosti máme cez 1000 strojov, o ktoré sa aktívne staráme, umiestnených na území prešovského a košického kraja. Výnimkou je záručný servis Xerox čiernobielych laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení do rýchlosti 20 str./min vrátane (tzv. divízie Xerox OPB), kúpených mimo našej spoločnosti, ktorý je zabezpečený v servisnom stredisku spoločnosti Xerox podľa dĺžky záruky jednotlivých zariadení. Zamestnávame servisných technikov s bohatými skúsenosťami s prevádzkou strojov, odborne vyškolenými a zapracovanými firmou XEROX na najnovších zariadeniach značky XEROX. Sú vybavení potrebnou diagnostickou a komunikačnou technikou, čo im dáva výborné predpoklady pre realizáciu pružných servisných zásahov na území Východného Slovenska.

Podpora na servisnej linke

Základný princíp servisnej linky spočíva v tom, že naši servisní pracovníci odpovedia ihneď na Vaše volania a pokúsia sa zistiť povahu a nájsť riešenia problémov priamym jednaním s Vami ako zákazníkom. V prípade, že nie je možné problém takto vyriešiť,, navštívia Vás v najkratšom možnom termíne naši servisní pracovníci vybavení všetkými potrebnými náhradnými dielmi za účelom prevedenia všetkých nutných opráv.

Spôsob servisu

Našim zákazníkom ponúkame minimálne tri základné druhy servisného zabezpečenia strojov:

  • T+M (Time + Material) – obvyklý spôsob servisného zabezpečenia. Zákazník hradí hodinovú sadzbu za prácu technika, jeho čas strávený na ceste a sadzbu za prejazdené kilometre. Ďalej si zákazník hradí všetok materiál potrebný pre prevádzku stroja.
  • KTS (Komplexná technická starostlivosť) – zákazník má so servisnou firmou uzatvorenú zmluvu o KTS, ktorá zahrnuje všetku prácu a cestovné náklady technika, vyjadrené v paušálnom mesačnom poplatku, pri určitom dohodnutom limite kópii. V tomto prípade nie sú náhradné diely a ani spotrebný materiál zahrnuté v zmluve a sú zákazníkom objednávane a platené zvlášť.
  • FSMA (Full Service Maitenance Activity) – tato zmluva medzi zákazníkom a servisnou organizáciou zahrnuje kompletnú servisnú starostlivosť o zariadenie, vrátane všetkého spotrebného materiálu a náhradných dielov potrebných pre prevádzku zariadenia vyjadrené v paušálnom mesačnom poplatku, pri určitom dohodnutom limitu kópií. Daná zmluva sa môže urobiť vrátane papiera alebo bez neho.

Zákazník, ktorý uzavrie so servisnou organizáciou jednu z ponúknutých servisných zmlúv, získava oproti ostatným tieto výhody:

  • Dostáva prednosť pri nahlásení servisného požiadavku pred zákazníkmi nezmluvnými, čo súvisí s rýchlejšou reakciou na túto požiadavku.
  • Má prakticky pevné náklady na prevádzku z čoho vyplýva predikovatelnost nákladov pre ekonomickú rozvahu. FSMA Vám umožňuje naplánovať si Vaše náklady na kopírovanie/tlač. Na základe objemu Vášho kopírovania/tlače môžete naplánovať, koľko bude stáť prevádzka stroja. Všetky náhradné súčiastky, spotrebný materiál a práca sú súčasťou zmluvy, čím odpadajú všetky nemilé prekvapenia.

V dohodnutom období obdŕžite len jednu faktúru bez ohľadu na počet Vami uskutočnených volaní servisu.

V prípade, že rastú Vaše potreby a objemy kopírovania/tlače, môžete si zvýšiť dohodnutý počet kópií zahrnutý v základnom poplatku (v prípade, že je v zmluve uvedený) a využiť tak zvýšenie hospodárnosti.

V prípade FSMA zmluvy sa získa určitý druh poistenia stroja, lebo po dobu trvania zmluvy má prakticky 100% záruku na celé zariadenie a následkom náhodnej závady nemusí investovať do náhradných dielov.

Napriek tomu aj zákazníci, ktorí nemajú a nechcú servisnú zmluvu uzatvoriť sa môžu spoľahnúť na ochotu, rýchlu odozvu, spoľahlivosť, kvalifikovanosť a skúsenosti nášho servisného personálu, ktorý ich stroj opraví buď na dielni alebo priamo na mieste u zákazníka a poradí si s ďalšou prevádzkou, prípadne s problémami.